Қызылорда

Қызылорда қаласы туралы слайд

Слайд тақырыбы Қызылорда қаласы туралы. Слайд барлығы 21 беттен тұрады. Бұл слайд жалпы Қызылорда қаласы туралы, Қызылорда қаласының картасы, Қызылорда қаласының көркем жерлері, Қорқыт ата кешені, Қызылорда облысының мақтаныштары, Қызылорда қаласына байланысты тапсырмалар мен сұрақтар сонымен қатар тағы да басқа бөлімдерден тұрады.

Қызылорда қаласының даму сатылары ежелгі маңызын жоғалтпай, тек атауы ғана бірнеше рет өзгергенімен (Ақмешіт – 1818 жылы, Перовск – 1853 жылы, қайтадан Ақмешіт – 1922 жылы, Қызылорда – 1925 жылы), әр кезеңде Сыр бойы атрабының әлеуметтік және мәдени орталығы болып қалыптасты.

Ақмешіт 1818 жылы Қоқан хандығы кезінде Сырдария бойында алғаш қорған ретінде салынған. Оның ішіндегі ақ кірпіштен өрілген мешіттің түсіне сай бекініс Ақмешіт деп аталды.

kala-kwni