Сан есім туралы слайд

Слайд тақырыбы сан есім туралы. Слайд барлығы 11 беттен тұрады. Бұл слайд сан есім, сан есімнің морфологиялық сипаты, синтаксистік қызметі, сан есім түрлері сонымен қатар басқа бөлімдерден тұрады. Сан есім — қандай да бір заттардың сандарын, көлемін, реттік нөмірін, шамасын көрсететін сөздердің табы болып табылады. Сан есім өзара жазылғанда немес айтылғанда абстракт сандық ұғымдардың есімдері болғаны үшін, тура түсініктері көптеген сөз-сөйлемдермен байланыста болу уақытында, бұларды сан қырынан зерттеу кездерінде де көрсетіліп жатады. Сан есім жеке қарастыратын сөздің алдынан тұрып, есім бейнесінде болады, субстантивтенгенде (заттанғанда) еселенеді, жіктеледі, тәуелденеді, септеледі. Сан есім морфологиялық құрылысына бағытталып негізгі сонымен қатар туынды болып екі түрге жіктеледі, оның дара, күрделі деген сипаттары болады. Семантикалық морфология тұрғыдан есептік, реттік, болжалдық, жинақтық, топтық, бөлшектік аталатын топтарға бөлінеді.

Сан есім туралы