woman

Адам құқығы туралы слайд

Слайд тақырыбы Адам құқығы туралы. Слайд барлығы 7 беттен тұрады. Бұл слайд жалпы Адам құқығы, әлеуметтік құқық, Адам құқығы мен азамат құқығының арасында ерекшеліктер сонымен қатар тағы да басқа бөлімдерден тұрады. Адам құқығы дегеніміз — жеке тұлғаның өзінің қажеттілігін заң ісінде қарастыра алу жетістігі болып табылады. Адам құқығы табиғи сонымен қатар әлеуметтік деп екі топқа бөлуге болады. Бірінші адамның табиғи құқығы деп отырғанымыз — тұлғаның өмір сүруіне пайда болатын мысалыға алар болсақ, өмір сүру, еркіндікке жету, жеке басына тиіспеушілік сонымен қатар тағы да басқа құқылары. Әлеуметтік құқылар деп отырғанымыз — әр тұлғаның мемлкетпен біріге қызмет ету жүйесінде пайда болатын (мысалы, білім алуға, еңбек етуге, бақуатты өмір сүруге, азаматтық алуға, сот әділдігіне жүгінуге, еркін жүріп-тұруға, мүліктерді иеленуге) құқығы.

protest