office

Векторлық графика туралы слайд (презентация)

Жалпы компьютерлік графика екіге бөлінеді: растрлық графика және векторлық графика болып. Бұл слайд векторлық графика туралы, оның мүмкіндіктері мен растрлық графикадан айырмашылықтарын қарастырады. Графика сөзінің шығу төркіні грек тілінен алғанда жазу, салу деген мағынаны білдіреді. Сол себепті компьютерлік графиканы да бейнелеу өнеріненің бір саласы десеке те болады. Растрлық графика деп пиксельдерден, яғни нүктелерден тұратын бейнені айтамыз. Ал векторлық графика сапасын жоғалтпайтын векторық сызықтардан тұратын бейнені айтамыз. Векторлық графиканың редакторлары CorelIDRAW, Adobe IUustrator және т.б. Презентация CorelDraw бағдарламасының мүмкіншіліктері мен артықшылықтарын атап көрсетеді. Слайд астындағы сілтеме бойынша тегін жүктей аласыз.

communication