personal

Популяция туралы қазақша слайд

Слайд тақырыбы Популяция туралы. Слайд барлығы 10 беттен тұрады. Бұл слайд жалпы Популяция туралы түсінік, түрдің популяциялық құрылымы, популяциялар құрылымы, популяция динамикасы, популяция гомеостазы сонымен қатар тағы да басқа бөлімдерден тұрады.

Популяция туралы түсінік көптеген атақты бір аймақта — ареалда өмір кешеді. Көп жағдайларда ареалдың көптеген аймақтарында мекен ететін особьтар үйірлері өз ара қарым-қатынас жасамай, шағылыса да алмай жеке ғұмыр кешеді. Осы үйірдің саны түрдің санына, тарихи (филогенетикалық) жасына, ареалдың аймағына сонымен қатар басқа да себептерге қатысты болып келеды. Популяция — өмір сүру циклдары, морфологиялық белгілері ұқсас, генефондары ортақ особьтар жиынтығы. «Популяция» ұғымы биологияда негізгі ұғымдардың бірі, ал популяцияны генетикалық, эволюциялық және экологиялық тұрғыдан зерттеу жұмыстары ерекше бағытқа — популяциялық биологияға бірігеді. Популяциялық экология немесе демэкология осы бағыттың бір бөлігі болып табылады.

photomontage