Бейінді оқыту

Бейінді оқыту туралы слайд

Слайд тақырыбы Бейінді оқыту технологиясы туралы. Слайд барлығы 6 беттен тұрады. Бұл слайд жалпы бейінді оқыту технологиялары туралы, Қазақстан Республикасындағы мектептерде бейінді оқыту технологияларының жүргізілуі сонымен қатар тағы да басқа бөлімдерден тұрады. Бейінді оқыту дегеніміз оқушылардың қызығушылық бағытының, қабілетінің дамуына жағдай жасайтын және олардың келешекте ие болуға тиісті кәсібіне бейімделуді қамтамасыз ететін оқыту. Ол тек қана мектептің жоғарғы сатысында жүзеге асады. Бұл жерде туындайтын бірінші мәселе «Неге мектептің жоғарғы сатысы бейінді болуға тиісті?» деген сұрақ болып отыр.

Бейінді оқыту