Тарих

Внешняя политика Никсона

Р. Никсон үкіметінің сыртқы саясаты

Р. Никсон үкіметінің сыртқы саясаты. 1970 жылдардың бірінші жартысында АҚШ-тың сыртқы саясатында маңызды алға жылжулар болды. Республикандық үкімет өзінің қызметінің бірінші күнінен бастап маңызды міндеттердің бірі ретінде ел халқының катты наразылығын туғызған Вьетнамдағы соғыс туралы мәселені карастырды. Никсон сыртқы саясатында келіссөздер жүргізуге көп көңіл болді. Дегенмен Никсон үкіметі басқыншылық бағыттан бірден бас тарта алмады. 1970-71 …

Р. Никсон үкіметінің сыртқы саясаты Читать полностью »

Германия после Второй мировой войны

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германия

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, жеңілген Германия жері Потсдам конференциясының шешімі нәтижесінде АҚШ, Ұлыбритания, Франция және Кеңестер Одағының оккупациялық зоналарына бөлінген еді. Сондай-ак 1946 жылдың 2 желтоқсанында ағылшын-америка зоналары бірігіп Бизонияға айналған болатын. Осы оккупацияланған зоналарда неміс партиялары мен әкімшіліктері де кұрыла бастаған еді. 1945 жылдың маусымында ағылшын зонасындағы Кельн каласында ХДО (Христиандық-демократиялық одағы) кұрылды, оның …

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германия Читать полностью »

Франция

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Франция

1944 жылдың жазында фашистік басқыншылардан азат ету барысында Франциядағы билік генерал де Голль баскарған Уақытша үкіметке көшкені айқын. Франциядағы Уақытша тәртіп 1946 жылы Төртінші республиканың конституциясы кабылданғанға дейін өмір сүргені белгілі. Уакытша үкіметтің сыртқы саясатында жеңілген Германия мәселесі маңызды орын алды. Уакытша үкімет Саар мен Рейн өзенінің сол жақ жағалауын, Францияға қосуға ұмтылып, Рурды «интернационализациялауды», …

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Франция Читать полностью »

Қазақстан

Италия мен Қазақстан арасындағы қатынастар

Италия Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы қатынастар. Италия мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-катынастар 1992 жылы 12 маусымда орнатылды. Италия Республикасының Елшілігі 1992 жылы қазан айында Алматы каласында ашылды. Қазақстан Республикасының Елшілігі 1996 жылы Рим қаласында ашылды. Италияның саясаткерлері арасында Италия-Қазақстан серіктестігін дамыта түсу ойы берік қалыптаскан. Елдегі ішкі саясат жағдайына қарамастан, Үкімет басындағы жүргізуші және …

Италия мен Қазақстан арасындағы қатынастар Читать полностью »

Патша өкіметінің

Патша өкіметінің жүргізген қоныстандыру саясаты

Патша өкіметінің қазақ даласында жүргізген қоныстандыру саясаты. Патша өкіметінің отарлық саясатының негізгі мақсаты қазақ жерін тартып алу болса, оның өзі аграрлық саясат арқылы жүзеге асырылды, ал аграрлық саясаттың ажырамас бөлігі — қоныстандыру саясаты болды. Помещиктер мен империалистік буржуазияның мүдделеріне сай келген қоныс аудару маселесіне патша өкіметі XIX ғасырдың 2-жартысынан бастап қатты назар аударды, өйткені Ресейде …

Патша өкіметінің жүргізген қоныстандыру саясаты Читать полностью »

алаш

Кеңестік билік және қуғындалған алаш қайраткерлері

ХХ ғасыр басында қазақ қоғамында саяси күреске шыққан ұлт зиялыларының әрбір қадамы патша үкіметі тарапынан бақылауға алынып, үкімет саясатына қарсы шыққандар қуғындалып, алдына айыппұл салынса, «аса қауіпті» атанғандардар ұзақ мерзімге басқа өнірге жер аударылды немесе абақтыға қамалды. Ұлтымыздың алдыңғы қатарлы зиялылары Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Ақбаев және т.б. патша үкіметінің жүргізіп отырған …

Кеңестік билік және қуғындалған алаш қайраткерлері Читать полностью »

Большевики и алашординцы

Большевики и алашординцы

Комплексные социально-экономические преобразования в СССР проводились в условиях, когда революция и гражданская война перепахали все общество, взламывая или дестабилизируя традиционные социальные системы и связи, политические институты и отношения. Навязывание новых представлений о миропорядке и институционализации общественной жизни было вызовом традиционным ценностям общества и народов бывшей империи, особенно с точки зрения внешних атрибутов — административно-территориального устройства, …

Большевики и алашординцы Читать полностью »

Суд биев

Суд биев — мировая ценность

Казахский суд биев по своей правдивости и значимости являлся самым на­родным правовым органом. Известные ученые должны знать, что правовая сис­тема имела очень богатую историю, особенно в ведении судебных дел, и ни в чем не уступали мировой модели классических судов. Переходя из века в век, суд биев всегда занимал особое место в-решений государственных вопросов. Суд биев, …

Суд биев — мировая ценность Читать полностью »

суд

Суд биев в Казахстане во второй половине XIX века

История суда и правосудия Казахстана насчитывает несколько веков. На эта­пе создания и развития казахского ханства и существования традиционного ка­захского общества суд и правосудие находились в руках биев. Его основные от­личительные черты — простота, доступность, народность, устность, гласность, оперативность, отсутствие коррупции позволяли ему существовать и развивать­ся на протяжении длительного времени вплоть до переломного момента во всей …

Суд биев в Казахстане во второй половине XIX века Читать полностью »

nauryz

Социальное и национальное пробуждение казахского общества в начале XX века

Эпоха, среда и воспитание — факторы, формирующие мироощущение и миропонимание., человека, обществен­ного деятеля. Он воспроизводит в своей деятельности и идеях внутреннюю связь многих сторон жизни общества, данную в зрелой форме или в его тенденциях развития. Мухамеджан Сералин тоже был сыном своей эпохи. Успехи и недостатки его общественно-политической дея­тельности несут на себе в первую очередь особенности …

Социальное и национальное пробуждение казахского общества в начале XX века Читать полностью »